prezentujeme vašu domácu tvorbu

All posts by Hajnalka Pócsová

Som HajnalkaPócsováArt, som duša, ktorá sa nezaobíde bez tvorenia, skúša rada nové techniky, postupy. Neprežije týždeň bez nejakých farieb, alebo bez toho aby aspoň nečarbala na nejaký kus papiera. To som ja Hajnalka.