prezentujeme vašu domácu tvorbu

All posts by Dominika Balajová

Všetky výrobky sú pletené z papiera. Zaoberám sa tým nejaký čas a je to pre mňa koníček.